26 octubre 2022
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022   L'Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona una sub
23 març 2022
El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2022/1 celebrada el dia 19 de gener de 2022, ha aprovat provisionalment la nova Ordenança fis
24 desembre 2021
L'Ajuntament de Sant Ferriol ha rebut un ajut del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
29 octubre 2021
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021   L'Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenci
29 setembre 2022
Subvenció concedida per la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Sant Ferriol del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2021
15 agost 2022
Es celebra el dia de la Mare de Déu d'agost.   Programa
4 febrer 2022
Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022 Un any més l’Ajuntament de Sant Ferriol, a
11 novembre 2021
L'Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut una subvenció per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals
29 setembre 2021
Subvenció concedida per la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Sant Ferriol:   Del Pla a l'Acció 2020-2021   La D