24 desembre 2021
L'Ajuntament de Sant Ferriol ha rebut un ajut del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
29 octubre 2021
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021   L'Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenci
29 setembre 2021
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2020 - Inversió - per dur a terme la següent actuació:   - Adequació i pa
3 agost 2021
Bases reguladores de la convocatòria pública per a l'elecció del Jutge/essa de Pau del municipi de Sant Ferriol, titular i substitut, per
28 desembre 2020
L’Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut per part de la Diputació de Girona una subvenció de 1.250,00 euros per a noves tecnologies arr
11 novembre 2021
L'Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut una subvenció per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals
29 setembre 2021
Subvenció concedida per la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Sant Ferriol:   Del Pla a l'Acció 2020-2021   La D
16 agost 2021
Nou Horari del 16 al 29 d'agost   El nou horari serà de 10:00-14:00 dimarts i dimecres  
18 març 2021
L’Ajuntament de Sant Ferriol ha estat beneficiari d’un ajut dins el Programa de Dinamització i Impuls Territorial del Departament de la
13 novembre 2020
Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per dur a terme les actuacions següents: “Adequació i