Subvencions concedides per la Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022

 

L’Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per les següents actuacions:

 

a) Fons de Cooperació Econòmica
  • Despeses d’inversió:
17.710,25 €
  • Despeses corrents:
20.000,00 €
b) Fons per a actuacions en camins municipals
  1.600,00 €
c) Fons per a despeses de secretaria intervenció
10.000,00 €
d) Fons per a despeses culturals
  6.654,75 €
e) Fons per a noves tecnologies
     649,92 €
Import Total
56.614,92 €