Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10267 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents Taxes municipals
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9720 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9232 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte sobre el cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8814 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8634 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5881 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5731 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4597 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3855 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Sant Ferriol per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3854 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres locals ordinàries